Kerstfeest 2013

Buiten de zogeheten kerstdagen om wens ik van harte iedereen 365 bevredigende dagen per jaar toe met veel geluksgevoelens, voorspoed en tevredenheid. (en ook een paar rotdagen, ter vergelijking)

boterbloemen in de winter !!!

boterbloemen in de winter !!!

De meeste mensen zijn zich wel bewust, dat de historische Jesus Christus niet is geboren op 25 december van het jaar 1 van onze huidige jaartelling. In werkelijkheid vieren wij het langer worden der dagen, historisch, omdat het leven in de winter van het noordelijk halfrond behoorlijk “afzien” betekende. Dat was uiteraard een vorm van natuurlijke selectie, maar daar houden wij mensen, sowieso niet van.
Zelf heb ik een hekel aan de kou, dus ik ben eerder geneigd de terugtocht naar de zomer te vieren, dan de geboorte van Jezus Christus. Bovendien ben ik met Jezus Christus niet opgevoed, al was ik wel geinteresseerd in de verhalen, rituelen en kerken.
Om duidelijkheid te krijgen heb ik toch nog eens de historische feiten rond de heilige geboorte op internet bij elkaar gezocht.Ik kwam onder andere de volgende gegevens tegen:

Wikipedia:

Geboortejaar

Over de eerste dertig jaar van Jezus’ leven valt nauwelijks iets te zeggen. Ook de bepaling van zijn geboortejaar blijft speculatief. Traditioneel werd aangenomen dat Jezus geboren was in het jaar 1, gebaseerd op de berekeningen van Dionysius Exiguus rond 525. Maar als het klopt dat Herodes de Grote nog leefde toen Jezus werd geboren, moet de laatste vóór 4 v.Chr. geboren zijn.[24] Anderzijds verbindt Lucas de geboorte aan de census van Quirinius (6/7 na Chr.). Veel historici hebben geconcludeerd dat het jaar 6 à 7 voor het begin van onze jaartelling het meest waarschijnlijke jaar van Jezus’ geboorte is. Maar de enige zekerheid is dat Jezus is geboren tijdens het bewind van keizer Augustus.[25] De precieze geboortedatum van Jezus is niet bekend, de datum 25 december steunt niet op Bijbelse of historische bronnen.

Geboorteplaats

Binnen de christelijke traditie wordt in navolging van de evangeliën van Matteüs en Lucas Bethlehem als geboorteplaats van Jezus beschouwd. De profeet Micha voorspelde dat het koningshuis van David hernieuwd zou worden met een persoon uit Bethlehem-Efrata in de bergen van Judea.[26] Hierin zien veel christenen een teken dat Jezus de Messias zou zijn. Vanuit historisch-kritisch perspectief is de voorstelling van de geboorte van Jezus in Bethlehem naar alle waarschijnlijkheid ontstaan om de voorspelling uit te laten komen. Matteüs en Lucas geven deze opvatting verschillend vorm. Volgens Lucas woonden de ouders van Jezus, Jozef en Maria, aanvankelijk in Nazareth en gingen zij kort vóór de geboorte van Jezus naar Bethlehem vanwege een volkstelling.[27] Maar volgens Matteüs vestigden zij zich pas in Nazareth na de dood van Herodes I en hun terugkeer uit Egypte, uit vrees voor de nieuwe koning van Judea, Herodes Archelaüs, de zoon van Herodes, waarmee hij dus lijkt te zeggen dat de eerdere woonplaats Bethlehem was.

Nazareth lijkt de beste gissing voor de geboorteplaats van Jezus.[bron?] Als alternatief wijzen sommigen naar Bethlehem in Galilea[28], omdat Bethlehem in Judea überhaupt niet in aanmerking komt wegens het ontbreken van archeologisch bewijs van bewoning rond de tijd van Jezus in de stad Bethlehem in Judea.

en verder:

 JEZUS GEBOORTE: 4 VÓÓR CHRISTUS EN IN 6 NÁ CHRISTUS? 

  • Volgens Matteüs is Jezus geboren onder Herodes de Grote (denk aan de moord op de onnozele kinderen). Nu, Herodes is gestorven in 4 vòòr Christus.
  • Maar volgens Lucas is Jezus geboren naar aanleiding van een volkstelling van Quirinius (legaat van Syrië). Quirinius is legaat van Syrië geworden in 6 nà Christus.

Hoe kan Jezus geboren zijn 4 vòòr Christus en 6 nà Christus?

Bij de opkomst van het christendom is het altijd onzeker geweest op welke datum Jezus precies geboren is. In beide evangelies wordt namelijk geen datum en zelfs geen jaargetijde genoemd voor de geboorte. Voordat er in Europa kerst werd gevierd, werden er feesten gehouden om te vieren dat de langste nacht van het jaar voorbij was. Germaanse volken in het noorden van Europa vierden op 21 december zogenaamde joelfeesten. In de Scandinavische talen heet kerstmis tot op de dag van vandaag jul. Bij dit feest werden bomen in huis geplaatst en werden er vreugdevuren van hout gestookt. Heidenen in Rome vierden rond 21 december een feest ter ere van Saturnus, de zogenaamde Saturnaliën. En ook de Romeinen kenden een feest om te vieren dat de langste nacht voorbij was. Dit feest heette de Dies Natalis Solis Invicti en vond plaats op 25 december. Daarnaast vierden de aanhangers van de Perzische god Mithra de geboorte van deze god op 25 december.

Het geboortejaar van Jezus is een andere onzeker element. Onze hedendaagse jaartelling is gebaseerd op de geboorte van Jezus. Het systeem van onze jaartelling werd in het jaar 525 ontworpen door de monnik Dionysius Exiguus. Hij stelde vast dat Jezus op 25 december in het jaar 1 werd geboren. Deze berekeningen bleken achteraf echter niet te kloppen. In het evangelie van Matteüs wordt namelijk gesteld dat Jezus geboren werd toen de Joodse vazalkoning van de Romeinen Herodes I in Judea aan de macht was. Herodes stierf echter in het jaar 4 voor Christus. Het geboortejaar van Jezus ligt hierdoor waarschijnlijk even voor het jaar vier voor Christus. Door deze rekenfout van Exiguus loopt de hedendaagse jaartelling niet synchroon met de gebeurtenis waarop hij gebaseerd is, namelijk de geboorte van Jezus.

Advertenties

~ door Ineke op 25 december 2013.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

 
%d bloggers liken dit: